Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
2 nam Hoàn thiện nội thất TỈNH SAITAMA 17.06.2022
2 Nam Vận hành máy công trình TỈNH SAGA 16.06.2022
5 nữ Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em TỈNH OITA, FUKUOKA, NAGASAKI, MIYAZAKI 03.06.2022
2 Nam Đổ bê tông TỈNH KYOTO 02.06.2022
2 Nam In ấn TỈNH ISHIKAWA 07.06.2022
3 Nữ May quần áo TỈNH HIROSHIMA 04.06.2022
2 nam Vận hành máy tiện TỈNH OSAKA 22.06.2022
2 nam Lắp đặt đường ống TỈNH CHIBA 09.06.2022
2 nam Lắp đặt đường ống TỈNH MIE 25.04.2022
3 nam Cốp pha TỈNH SAITAMA 20.04.2022

Sự kiện - hoạt động