Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ, PHAY TP OSAKA 23.12.2021
4 NAM ĐÓNG GÓI, KIỂM TRA SẢN PHẨM TỈNH NIGATA 12.01.2022
12 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, ĐÓNG GÓI TRỨNG CÁ HỒI TP ABASHIRI 15.12.2021
3 NAM, 6 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỦY SẢN TP AKKESHI 27.01.2022
3 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TỈNH KANAGAWA 14.01.2022
3 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỦY SẢN TP NOTSUKE 20.01.2022
3 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỦY SẢN TP KUSHIRO 10.01.2022
5 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TỈNH MIE 29.05.2021
5 NỮ KỸ SƯ KHỐI KỸ THUẬT VÙNG KANTO SAU KHI ĐỦ FORM
2 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH HIROSHIMA 28.05.2021

Sự kiện - hoạt động