Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
3 nam Xây dựng tổng hợp TP FUTABACHOU 09.09.2022
1 Nam Xây dựng tổng hợp TỈNH SAITAMA 30.08.2022
1 Nam Cốp pha TỈNH MIYAGI 27.08.2022
1 Nam Xây dựng tổng hợp TỈNH SHIZUOKA 27.08.2022
3 Nam Chống thấm TP OSAKA 26.08.2022
1 Nam 1 Nữ Chế biến thực phẩm, thủy sản TP AKKESHI 24.08.2022
6 Nữ Đơn hàng May mặc TỈNH OITA, FUKUOKA 06.09.2022
5 nữ May quần áo OSAKA 09.08.2022
2-3 Nam Đơn hàng Cốt thép TỈNH OKAYAMA 03.08.2022
2 Nam Đơn hàng Cốt thép TỈNH TOTTORI 27.07.2022

Sự kiện - hoạt động