Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
1 nam Lắp đặt đường ống TỈNH CHIBA 30.06.2022
1 Nam Lắp đặt nội thất Công trình (Gia hạn 2 năm) TỈNH AICHI 30.06.2022
1 Nam Lắp đặt sàn, nội thất công trình TỈNH AICHI 30.06.2022
1 nữ Nhặt trứng gà TỈNH ISHIKAWA 27.06.2022
2 Nữ Chế biến thực phẩm TỈNH ISHIKAWA 27.6.2022
3 nam Tokutei Giàn giáo TỈNH TOKYO, KANAGAWA KHI ĐỦ FORM
2 nữ Lắp ráp linh kiện điện tử TỈNH HYOGO 27.6.2022
3 Nữ May quần áo TỈNH AOMORI 23.03.2022
3 Nữ May quàn áo TỈNH AOMORI 28.06.2022
2 Nữ Nhặt trứng gà TỈNH ISHIKAWA 07.06.2022

Sự kiện - hoạt động