Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
2 NỮ MAY TP OSAKA 23.02.2022
2 NỮ MAY TP OSAKA 23.02.2022
2 NỮ MAY TP OSAKA 23.02.2022
2 NỮ MAY TP OSAKA 23.02.2022
3 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỦY SẢN TỈNH KANAGAWA 21.02.2022
5 NỮ GIA HẠN MAY 2 NĂM TỈNH HIROSHIMA 22.02.2022
3 NAM, 6 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỦY SẢN TP AKKRSHI 28.02.2022
3 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ TỈNH KANAKAWA 17/02/2022
3 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỦY SẢN TP NOTSUKE 24/02/2022
3 NỮ VẬN HÀNH MÁY, KIỂM TRA LINH KIỆN NHỰA TỈNH GIFU 28.12.2021

Sự kiện - hoạt động