Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
3 Nữ Chế biến Thực phẩm, Thủy sản TP NOTSUKE 30.11.2022
4 Nữ CB Thực phẩm, CB Rau củ quả TP SAPPORO 20.11.2022
3 Nam Đơn hàng Hàn, Gia công sắt TỈNH SHIZUOKA 15.11.2022
1 Nam đơn hàng sơn TP OSAKA 10.11.2022
1 Nam Sản xuất sản phẩm nhựa TỈNH SAITAMA 26.09.2022
1 Nữ Vệ sinh tòa nhà TỈNH KANAGAWA 26.09.2022
3 nữ Chế biến thực phẩm, thủy sản TỈNH HOKKAIDO 29.09.2022
3 Nam, 2 Nữ Chế biến thực phẩm, thủy sản TỈNH HOKKAIDO 28.09.2022
6 Nữ Chế biến thực phẩm, thủy sản TP SHIRANUKA 27.09.2022
2 Nam Xây dựng tổng hợp TỈNH YAMAGATA 16.09.2022

Sự kiện - hoạt động