Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
3 Nam đơn hàng Lắp đặt dây điện và ống nước TỈNH NAGANO 13.01.2024
5 Nữ Đơn hàng May quay lại TP HIROSHIMA Khi đủ form
1 Nữ Đơn hàng CBTP, CBTS TỈNH HOKKAIDO 17.11.2023
6 Nữ Đơn hàng kiểm tra máy móc TOKYO 29.11.2023
3 Nam Đơn hàng bảo dưỡng máy TỈNH HIROSHIMA 30.11.2023
12 Nam Đơn hàng Chế biến thực phẩm TỈNH SHIZUOKA 06.12.2023
3 Nam Đơn hàng Xây dựng tổng hợp TỈNH WAKAYAMA 03.11.2023
8 Nữ Đơn hàng vận hành máy may rèm TỈNH TOYAMA 25.10.2023
1 Nam Đơn hàng Bọc tấm cách nhiệt OSAKA 19.10.2023
4 Nữ Đơn hàng chế biến rau củ quả TỈNH HOKKAIDO 29.10.2023

Sự kiện - hoạt động