Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
2 Nữ Đơn hàng Đúc nhựa TỈNH GIFU 30.12.2022
8 Nữ Đơn hàng May TỈNH OITA 05.01.2023
3 Nam Sắp xếp, làm sạch giàn giáo, Cốp pha TOKYO 21.12.2022
1 Nam Đơn hàng Sơn, sơn tường TỈNH AICHI 15.12.2022
1 Nam Đơn hàng Cốt pha TỈNH SAITAMA 07.12.2022
1 Nam Đơn hàng Cốp pha TỈNH SAITAMA 05.12.2022
1 Nam Đơn hàng Cốp pha TỈNH SAITAMA 05.12.2022
5 Nữ Đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử TỈNH NAGANO 05.12.2022
6 Nữ Đơn hàng May mặc TỈNH KUMAMOTO 20.11.2022
10 Nữ Lắp ráp linh kiện điện tử, kiểm tra máy TỈNH AICHI KHI CÓ KHOẢNG 5 FORM/ LẦN

Sự kiện - hoạt động