Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
9 nam Kỹ sư cơ khí TỈNH MIE, AICHI, GIFU KHI CÓ FORM
1 nam 1 nữ Chế biến thực phẩm, thủy sản TP AKKESHI 20.04.2022
6 nữ Đóng gói Công nghiệp TP OSAKA 20.05.2022
3 nữ May TỈNH SHIGA 22.04.2022
1 nam Chăm sóc bò sữa TỈNH IBARAKI 18.04.2022
3 nữ May quần áo Vest TỈNH AOMORI 21.04.2022
2 nam Vận hành máy xúc TỈNH CHIBA 20.04.2022
1 nữ Chế biến hàu TỈNH HIROSHIMA 12.04.2022
1 nam Vận hành máy Xây dựng Tỉnh Hiroshima 13.04.2022
1 nam Chế biến hàu Tỉnh Hiroshima 11.04.2022

Sự kiện - hoạt động