Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
3 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm, thủy sản TỈNH HOKKAIDO 30.10.2023
10 Nữ CBTP, CBTS TỈNH HOKKAIDO 30.10.2023
3 Nữ CBTS không gia nhiệt TỈNH HOKKAIDO 30.10.2023
4 Nữ Thực phẩm, chế biến đồ ăn kèm TỈNH HOKKAIDO 29.10.2023
4 Nam Nhặt trứng gà TỈNH HIROSHIMA 24.10.2023
10 Nữ Điều dưỡng TỈNH NIIGATA 14.10.2023
2 Nam Đơn hàng Cốp pha TỈNH SAITAMA 17.07.2023
2 Nam, Nữ Đơn hàng TTS Điều dưỡng TỈNH HIROSHIMA SAU KHI ĐỦ FORM
9 Nữ Đơn hàng Chế biến Thực phẩm, Thủy sản TP NOTSUKE 01.08.2023
3 Nữ Đơn hàng Chế biến thực phẩm, thủy sản TP KUSHIRO 02.08.2023

Sự kiện - hoạt động