Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
2 NAM ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG( GIA CÔNG CƠ KHÍ ) AICHI 19/10/2020
2 NAM ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG( LINH KIỆN Ô TÔ ) OSAKA 07/10/2020
3 NAM ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG( ĐÚC ) SHIZUOKA 14/10/2020
2 NAM ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG( ĐÚC ) OSAKA 09/10/2020
2 NAM VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH FUKUOKA 15/10/2020
2 NAM VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH NAGASAKI 10/09/2020
2 NỮ ĐƠN HÀNG MAY MẶC OSAKA 10/09/2020
3 NỮ ĐƠN HÀNG MAY MẶC HYOGO 15/09/2020
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG HYOGO 20/08/2020
ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG ( TOKUTEI TUYỂN ĐẦU NHẬT) NHẬT BẢN Sau khi đủ form

Sự kiện - hoạt động