TOKUTEI Nhật Bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
20 Nam TOKUTEI GIA CÔNG TINH( LẮP RÁP MÁY MÓC) ĐẦU NHẬT TỈNH SHIGA, TP KOKA ĐỦ 3 FORM SẼ XIN LỊCH PHỎNG VẤN/ LẦN
2 Nam TOKUTEI CỐP PHA ĐẦU VIỆT KANGAWA SAU KHI ĐỦ FORM
3 Nam TOKUTEI Giàn Giáo TOKYO,KANAGAWA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI vận hành máy xây dựng Nhật - Việt TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam TOKUTEI Mộc xây dựng Nhật - Việt Tỉnh CHIBA SAU KHI ĐỦ FORM
5 Nữ TOKUTEI Chế biến thực phẩm đầu Nhật Tỉnh YAMAGATA ĐỦ 2-3 FORM SẼ XIN LỊCH PHỎNG VẤN/LẦN
3 Nam TOKUTEI Gia công cơ khí đầu Nhật Tỉnh NIIGATA, TP UONUMA ĐỦ 3 FORM SẼ XIN LỊCH PHỎNG VẤN/LẦN
20 Nam TOKUTEI Gia công tinh (Lắp ráp máy móc) đầu Nhật Tỉnh SHIGA, TP KOKA ĐỦ 3 FORM SẼ XIN LỊCH PHỎNG VẤN/LẦN
5 Nam, nữ TOKUTEI lắp ráp LKDT đầu Nhật Tỉnh NIIGATA, TP TSUBAME SAU KHI ĐỦ FORM
2 nam Tokutei Cốp pha TỈNH KANAGAWA SAU KHI ĐỦ FORM

Sự kiện - hoạt động