TOKUTEI Nhật Bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
5 Nam Nữ TOKUTEI Gino Nhà hàng TOÀN QUỐC 17.01.2024
2 Nữ TOKUTEI Chế biến thủy sản (Đầu Nhật) TỈNH MIYAGI SAU KHI ĐỦ FORM
10 Nữ TOKUTEI Chế biến thực phẩm (Đầu Nhật) TỈNH NIIGATA 5FORM/LẦN
4 Nữ TOKUTEI Chế biến thực phẩm (Đầu Nhật) TỈNH NIIGATA SAU KHI ĐỦ FORM
3 Nam TOKUTEI chế biến thực phẩm (đầu Nhật) TỈNH FUKUOKA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Xây dựng (Nhật-Việt) TỈNH IBARAKI SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Xây dựng (Nhật-Việt) TỈNH HYOGO, TOKYO, KANAGAWA, CHIBA, SAITAMA SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam, nữ TOKUTEI Nhà hàng TỈNH AICHI SAU KHI ĐỦ FORM
20 Nam, nữ TOKUTEI Nhà hàng TỈNH AICHI CHỐT 4-5 FORM/LẦN
4 Nam, Nữ TOKUTEI Nhà hàng TOKYO TOKYO

Sự kiện - hoạt động