TOKUTEI Nhật Bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
8 NỮ THỰC PHẨM FUKUSHIMA 20/12/2019
5 NAM 5 NỮ KỸ SƯ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ( KHÔNG TIẾNG) Nhật Bản 10/12/2019
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG - KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nhật bản 02/08/2019

Sự kiện - hoạt động