Kỹ sư

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
2 Nam Đơn hàng Phiên dịch- Leader nhóm kỹ sư SAPPORO, HOKKAIDO 15.11.2023
5 Nam Kỹ sư cơ khí không tiếng MIE, AICHI, GIFU... KHI CÓ FORM
2 Nam Kỹ sư Ô tô không tiếng TỈNH MIE 10.10.2023
1 Nam Kỹ sư Xây dựng tiến cử không tiếng TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam Đơn hàng Kỹ sư xây dựng TỈNH SHIMANE SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam Kỹ sư IT không tiếng TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam Kỹ sư Nông nghiệp TỈNH NAGANO SAU KHI ĐỦ FORM
3 NỮ Kỹ sư đóng gói tiến cử TỈNH MIE 02.06.2023
6 Nữ Kỹ sư may tiến cử TỈNH MIE 02.06.2023
4 Nữ Kỹ sư chuẩn bị nguyên liệu may TỈNH MIE 02.06.2023

Sự kiện - hoạt động