Kỹ sư

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
2 Nam Kỹ sư IT không tiếng TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam Kỹ sư Nông nghiệp TỈNH NAGANO SAU KHI ĐỦ FORM
3 NỮ Kỹ sư đóng gói tiến cử TỈNH MIE 02.06.2023
6 Nữ Kỹ sư may tiến cử TỈNH MIE 02.06.2023
4 Nữ Kỹ sư chuẩn bị nguyên liệu may TỈNH MIE 02.06.2023
6 Nam Kỹ sư Kỹ thuật tiến cử TP SAPPORO 20.06.2023
5 Nam đơn hàng Kỹ sư Cơ khí không tiếng TỈNH MIE, AICHI, GIFU, OSAKA, TOCHIGI SAU KHI CÓ FORM
2 Nam Đơn hàng kỹ sư Bảo trì, Bảo dưỡng TỈNH TOKUSHIMA 15.02.2023
5 Nam đơn hàng Kỹ sư Cơ khí không tiếng TỈNH MIYAGI 06.01.2023
5 Nam đơn hàng Kỹ sư kinh tế, IT, Kế toán,... 2 đầu Nhật Việt TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM

Sự kiện - hoạt động